شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

تزریقات

فيلتر
در هر صفحه
ILAM SORANG 2ML
27٬172 ریال
LIFEN ANGIOCATH YELLOW 24G
60٬950 ریال
HELMA TEB INSULIN SYRINGE 1ML
37٬375 ریال
AVA SYRINGE 5ML PICHI
36٬685 ریال
AVA NIDEL PINK
4٬468 ریال
MIBOD YAS SYRINGE 5 C C_ T&J
6٬750 ریال
AVA HYPODERMIC NEEDLE
9٬085 ریال
SHAFA SYRINGE 10ML
36٬800 ریال
54٬050 ریال
3MED SYRINGE 2/5 ML
20٬902 ریال
HELMA TEB INSULIN SYRINGE 1ML TAKI
37٬030 ریال
SUPA CHROMIC 5/0USP - T&J
511٬750 ریال
POLYFLON INJECTION BLUE
63٬000 ریال
ABSLANG 40PCS
1٬265٬000 ریال
IV CANNULA
56٬350 ریال
ANGIOCATH Green G18
18٬975 ریال
ingection valve pink g20
50٬715 ریال
AHIL SYRINGE 60ML
97٬750 ریال
AVA SYRINGE 10ML
21٬275 ریال
AVA LUERLOCK SYRINGE 10ML_T&J
43٬125 ریال
AVA LUERLOCK SYRINGE 3ML _T&J
27٬600 ریال
AVA SULIN 1 ML
35٬650 ریال
IMED SYRINGE 5ML
7٬412 ریال
CATHULA ANGIOCATH BLUE 22G
28٬750 ریال
HD INTRAVENOUS INFUSION SET WITH BURETTE
275٬425 ریال
STM SCALP VEIN SET 21 G
10٬925 ریال
M-CAT2 INJECTION BLUE
50٬715 ریال
ACCU-FINE PEN NEEDLES 4MM
34٬871 ریال
ACCU-FINE PEN NEEDLES 6MM
34٬871 ریال
PROVEIN ANGIOCATH 16G
63٬250 ریال
POLYMED I V BLUE
51٬750 ریال
POLYMED INJECTION PINK
50٬600 ریال
PIC PEN NEEDLE 4MM 32G 100PCS
31٬632 ریال
PIC PEN NEEDLE THIN WALL 6MM
31٬632 ریال
PIC PEN NEEDLE 5MM 31G 100PCS
31٬632 ریال
PIK MED HEPARIN LOOK
17٬250 ریال
3MED SYRINGE 3ML
27٬172 ریال
TPK ANGIOCATH PINK 20 - 60ML
16٬000 ریال
TPK IV CANNULA
52٬900 ریال
304٬750 ریال
21٬000 ریال
SET OF SERUM
125٬840 ریال
64٬400 ریال
SOHA SYRINGE 10ML
12٬650 ریال
SOHA SYRINGE 2ML
14٬515 ریال
SUPA MEDICAL DEVICES BLAK
65٬205 ریال
SUPA MEDICAL DEVICES WHITE
65٬205 ریال
SUPASIL BRAIDAD SILK 2/0USP
46٬000 ریال
FOLEY CATHETER 2WAY 16FR 30ML
181٬700 ریال
SIMA SYRINGE 20-23
44٬050 ریال
SIMA SYRINGE 5ML
10٬235 ریال
SHAFA SYRINGE 2.5ML
24٬153 ریال
فیلتر بر اساس پاک کردن همه
کمترین: 4٬468 ریال بیشترین: 1٬265٬000 ریال
ریال4468 ریال1265000
بستن