آیا مصرف مکمل های بدنسازی باعث کاهش سطح تستوسترون در ورزشکاران میشود؟

برخی تصور میکنند مصرف پروتئین میتواند باعث کاهش سطح تستوسترون شود که این یک ترس قدیمی است که در مورد این مکمل ها وجود دارد.

با این حال ، تحقیقات جدید تصویری متفاوت ارائه می دهد و به یک احتمال جذاب اشاره دارد. بنابراین ، بیایید دو دیدگاه مخالف و موافق را بررسی کنیم.

هر زمان که با شدت و حجم زیاد تمرین می کنید سطح هورمون تستوسترون به طور موقت افزایش می یابد و مهم نیست که مرد باشید یا زن نشان داده شده است که افزایش سطح تستوسترون در اثر تمرین با وزنه به تنهایی در صورت مصرف پروتئین قبل یا بلافاصله بعد از تمرین یا کاهش یافته است و یا نامشخص است اما نه بصورت همیشگی.

مطالعات دیگر نیز گزارش کرده اند که رژیم های غذایی با پروتئین بالا باعث کاهش سطح استراحت تستوسترون در گردش خون می شوند ، در حالی که سایر مطالعات نشان داده اند که افزایش پروتئین می تواند میزان تستوسترون را افزایش دهد.

اما آیا واقعا پروتئین،سطح تستوسترون شما را کم یا زیاد می کند؟

و اینکه اگر پروتئین هم باعث افزایش تستوسترون کلی شود و هم باعث کاهش سطح تستوسترون در گردش شود چه می شود؟

نمونه های خونی گرفته شده از افراد مختلف نشان دهنده میزان تستوسترون خارج از بافت (خارج سلول) میباشد که این موضوع فقط باعث میشود بخشی از کل داستان را برای ما بازگو کند و این بدان معنی است که پروتئین به طور جدی ماده قدرتمندی است.

تحقیقات جدیدی در مورد جوندگان انجام شده است که این تحقیقات با تحقیقات انجام شده بر روی انسان ها نیز سازگار است و امکانات جالبی را برای تحقیقات بیشتر بر روی انسان فراهم می کند.

این آزمایش نیاز داشت که موش ها انقباضات عضلانی مکرر انجام دهند تا چهار مجموعه از یک حرکت بالا بردن گوساله یک پا را شبیه سازی کنند. بلافاصله پس از این آموزش ، موش ها 500 میلی گرم پروتئین آب پنیر دریافت کردند که تقریباً 50 میلی گرم لوسین تأمین می شود یا فقط 54 میلی گرم لوسین یا فقط آب (فقط گروه کنترل) به موش ها داده شد.

وقتی که این آزمایش برای انسان ها شبیه سازی میشود،این مقادیر حدود 19 گرم پروتئین آب پنیر و 2.8 گرم لوسین است.

نمونه های خون و عضله در سه ساعت پس از مصرف مکمل بررسی شد.

آنچه محققان دریافتند به این صورت است:مکمل آب پنیر منجر به افزایش 90.5 درصدی غلظت داخل سلولی تستوسترون موجود در عضله ورزشکاران نسبت به عضلات افراد بدون ورزش می شود.از طرف دیگر ، لوسین به تنهایی باعث کاهش متوسط ​​، اما غیر قابل توجه در سطح تستوسترون داخل سلولی می شود.در حقیقت ،پروتئین های موجود در آب پنیر میزان تستوسترون داخل سلولی را 150 درصد بیشتر از لوسین به تنهایی در عضله ورزش کرده افزایش داده است.

اگر آب پنیر باعث افزایش جذب تستوسترون از خون و عضلات ورزش شده شود ، افزایش غلظت تستوسترون به صورت داخل سلولی می تواند تولید گیرنده های آندروژن بیشتری را تحریک کند.

با گذشت زمان ، داشتن گیرنده های آندروژن بیشتر همچنان نتیجه می دهد.که این موضوع می تواند عضله را نسبت به وجود آندروژن حساس تر کند و احتمالاً فرد به پروتئین کمتری نیاز داردو به شما این امکان را می دهد که از هر مقدار تستوسترون آزاد موجود در بدن بیشتر استفاده کنید.

به طور خاص ، ممکن است در پروتئین آب پنیر پپتیدهای فعال زیستی وجود داشته باشد که آب پنیر را به گزینه ای برتر برای تغذیه بعد از تمرین و عضله سازی تبدیل کند.

در نهایت باید بدانید که در رابطه با این موضوع بایستی تحقیقات بیشتری باید انجام شود ، اما در حال حاضر از ترس اینکه سطح تستوسترون شما ممکن تحت تاثیر مکمل ها قرار بگیرد مصرف مکمل های خود را متوقف نکنید بلکه برای انتخاب مکمل های مناسب،آنها را با نظر متخصص انتخاب کنید.

نظر خود را بیان کنید